EHBO-ARTS

In de bijlage W&O van 2 december rapporteert Nienke van Trommel over een promotie van mevrouw Van Geloven op het onderwerp `EHBO-artsen hebben niet voor het EHBO-vak geleerd'. Zelf heb ik daarover al eens een overzichtsartikel geschreven.

Het gevolg van de situatie is dat op de Eerste Hulp Afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen aanzienlijke vertragingen optreden. Daardoor komen mensen te laat op de Intensive Care terecht om nog gered te worden. Ook komt het voor dat diep onderkoelden niet tijdig als zodanig herkend worden en dus niet tijdig aan het hart-longmachine gelegd worden om van binnenuit te worden opgewarmd. Dat laatste alleen al kost volgens schatting uit vakkringen jaarlijks zo'n twintig tot dertig mensen onnodig het leven.

In België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn reeds langere tijd urgentie-artsen aan de slag, met Oostenrijk als volgende land. Het grote strijdpunt in ons land is de verdeling van medische eindverantwoordelijkheid tussen urgentie-artsen en chirurgen, die in naam de EHBO-afdelingen beheren.

    • F.E.J. Bouricius