EEN OP DE ZEVEN LERAREN CALIFORNIË ZONDER DIPLOMA

Bijna een op de zeven docenten in het openbare onderwijs (voortgezet en basis-) in Californië staat onbevoegd voor de klas. Dit blijkt uit een rapport van het Californische Center for the future of teaching and learning (CFTL) dat deze week verscheen. Van de 291.000 leraren is zo'n 40.000 onbevoegd. Zeker 37.000 van hen zijn leraren die met vergunning (een `emergency permit') onbevoegd lesgeven. Dat aantal neemt nu met 15 procent per jaar toe. Deze leraren moeten tenminste een bachelor-diploma hebben en getest zijn op hun academische vaardigheden. Het CFTL schrijft in zijn rapport dat zelfs aan deze minimale eisen vaak niet wordt voldaan: de neiging bestaat om de lat bij de vaardighedentest steeds lager te leggen.

De behoefte aan leraren in Californië is enorm. Het aantal leraren op de openbare scholen is de afgelopen tien jaar met zo'n 50 procent toegenomen. De oorzaken zijn divers. Het aantal schoolkinderen nam in tien jaar met 25 procent toe. Door de veroudering van het lerarencorps gingen veel leraren met pensioen (nu nog is een derde van de leraren ouder dan 50). Ook speelde daarbij een rol dat de Californische regering besloot vanaf 1996 de mbasisschoolklassen te verkleinen.

Extra pijnlijk voor de onderwijskwaliteit is dat de onbevoegde leraren meestal werken op achterstandsscholen, waar juist de grootste behoefte bestaat aan goed gekwalificeerde leraren. De vele lokale, regionale en nationale maatregelen om de onbevoegde leraren bij te scholen acht de CFTL onvoldoende. ``Er zit geen systeem in'', aldus het rapport. ``Het heeft weinig effect op wat gebeurt in de klas.''

In Nederland bestaat ook een steeds grotere behoefte aan leerkrachten, maar in het basisonderwijs staan nog amper onbevoegde leraren voor de klas, zo meldt een woordvoerder van het ministerie. Pas sinds dit schooljaar mogen onbevoegde zij-instromers (met tenminste hbo of universiteit) al vanaf het begin van hun bijscholing voor klas staan. In het voortgezet onderwijs staan meer onbevoegde leraren voor de klas, zo'n 3000, schatte het ministerie van Onderwijs gistermiddag. De inspectie kon niet op korte termijn gedetailleerdere cijfers leveren. In het voortgezet onderwijs werken ongeveer 52.000 leraren.

Het raport van het CFTL is te downloaden via www.cftl.org/whatsnew.html

    • Hendrik Spiering