BROUWER GERUIMD?

Het graf van L.E.J. Brouwer in Blaricum staat op het punt geruimd te worden. Dit ontdekte Brouwer-biograaf Dirk van Dalen toen hij, op bezoek bij de burgemeester van Blaricum om het een en ander te bespreken, terloops naar de grafrechten informeerde. Tot zijn schrik bleken die allang verlopen. De familie hecht niet aan het voortbestaan van het graf.

Nederlands beroemdste wiskundige overleed op 2 december 1966 in zijn woonplaats Blaricum toen hij 's avonds een Sinterklaaspakje naar een bevriende familie wilde brengen en bij het oversteken van de Torenlaan door een auto werd gegrepen. Hij werd begraven naast zijn vrouw: Brouwer vond het een griezelig idee samen met iemand anders in een graf te liggen. Beide graven hebben een eenvoudige steen.

Eerder dit jaar is de (door Ru Mauve ontworpen) vermaarde hut, waarin Brouwer resideerde en werkte, tot Van Dalens grote verdriet ook al afgebroken. Brouwer liet hem in 1904 op de grens tussen Blaricum en Laren neerzetten, niet ver van de villa die hij en zijn vrouw bezaten. In een brief aan zijn vriend de schrijver C.S. Adama van Scheltema beschrijft Brouwer in 1910 de tuin bij zijn hut als ``het idyllische plekje in de schaduw van drie eiken, waar ik omringd door vogelnesten met piepende jongen aan je schrijf en straks weer in mijn hangmat verder den zoomer indroom''.

Brouwer ontving in zijn hut niet alleen talloze wiskundigen uit binnen- en buitenland, ook vrouwen kregen een warm welkom. Zelfs liet de excentrieke topoloog, beroemd vanwege zijn gevecht met David Hilbert om de grondslagen van de wiskunde, er nog wat hutten bijbouwen. Maar toen het perceel onlangs in andere handen overging, bleek de nieuwe eigenaar geen boodschap te hebben aan de historische waarde van de hutten. En ook de gemeente Blaricum, die toestemming voor de sloop verleende, had kennelijk geen flauw benul.

Wel heeft de burgemeester, een oud-wiskundeleraar, Van Dalen beloofd de beheerder van de begraafplaats op het hart te drukken dat er niet zomaar geruimd mag worden. Grafrechten voor nog eens twintig jaar kosten ƒ1700,-. Van Dalen hoopt dat de gemeente Blaricum dit bedrag wil opbrengen, of anders de provincie of een culturele instelling.

    • Dirk van Delft