Autoraces

In NRC Handelsblad van 29 november las ik over de plannen van een aantal prominente Nederlandse profvoetbalclubs om deel te gaan nemen aan internationale autoracecompetities. Om na de recente mislukking van de klimaatconferentie met dit nieuws te worden geconfronteerd, moet toch een enorm gevoel van woede en moedeloosheid oproepen bij elk weldenkend mens.

Een weerzinwekkend plan, dat bij uitvoering de leefbaarheid van onze woonomgeving door stank- en lawaaioverlast steeds verder ontluistert en door de nodeloze energieverspilling, gepaard gaande aan vergroting van de CO2-uitstoot, zal bijdragen aan de aantasting van ons natuurlijk mileu.

    • W.J. van der Pluijm