Allochtonen

Het CBS concludeert, volgens deze krant van 8 december, dat in de publicatie `Allochtonen in Nederland 2000' een meerderheid van de bevolking vindt dat buitenlanders zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Ik heb de betreffende vra(a)g(en) waarop deze conclusie is gebaseerd niet gezien, maar die door het CBS getrokken conclusie komt me onwaarschijnlijk voor.

Ik kan me wel voorstellen dat de meerderheid zegt zich niet aan de vreemde cultuur te willen aanpassen (hoewel dat ongemerkt toch zal gebeuren, wat je bijvoorbeeld in kleding en eetgewoonten al ziet) maar wat m.i. niet hetzelfde is.

    • Ton van Reeken