`Welwillendheid'

De conservatieve Australische premier John Howard zal met ,,grote welwillendheid'' het voorstel bestuderen om een verdrag te sluiten met de Aboriginal-gemeenschap in zijn land. Hij zei dat gisteren nadat hij de aanbevelingen in ontvangst had genomen van een speciale Raad die bijna tien jaar heeft gewerkt aan voorstellen voor verbetering van de betrekkingen met Aboriginals. De Raad stelt een verdrag voor waarin status en rechten van de inheemse bevolking grondwettelijk zijn verankerd. Daartoe zou een referendum moeten worden gehouden. Eerder dit jaar nog sprak Howard zich uit voor `verzoening', maar nadrukkelijk tegen een apart verdrag.