Van Lennep

De twee weken geleden besproken publicatie In de voetsporen van Jacob van Lennep is een uitgave in de reeks Geografische Routes van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. U kunt deze uitgave bestellen door ƒ19,50 over te maken op giro 13315 t.n.v. het KNAG te Utrecht o.v.v. `GR1' en uw volledige adres. U krijgt de publicatie dan automatisch thuisgestuurd. Voor meer informatie zie: www.knag.nl.

Hendra Versteegde, directeur KNAG, Utrecht

    • Hendra Versteegde