`Te veel vrouwen in de WAO na zwangerschap'

De Tweede Kamer en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) zijn geschrokken van het grote aantal vrouwen dat na een bevalling in de WAO belandt.

Dat bleek gisteren bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van alle vrouwen tussen 25 en 35 jaar die in 1999 in de WAO zijn beland, was ruim een kwart ziek geworden na een zwangerschap, bleek onlangs uit onderzoek. Het gaat om circa 4.000 vrouwen per jaar. VVD-staatssecretaris Hoogervorst: ,,Ik moet zeggen dat ik daarvan geschrokken ben''.

Het Kamerlid Van Dijke (ChristenUnie) sprak naar aanleiding van de grote instroom van vrouwen in de WAO over de `hypotheekziekte'. Vrouwen zouden aan het werk moeten blijven om de hypotheek te kunnen betalen, maar door de dubbele belasting van zorg voor kinderen en het werk, kunnen zij dit niet aan. Volgens Hoogervorst is echter nog nooit aangetoond dat de hoge WAO-instroom van vrouwen wordt veroorzaakt door dubbele belasting. ,,Het blijkt juist dat vrouwen die én een gezin hebben én werken, goed in hun vel zitten''. Van Dijke geloofde dit niet. ,,Het heeft er alle schijn van dat we de hoge huizenprijzen en de overconsumptie mede financieren uit de WAO-pot.''

De oorzaken van het grote aantal vrouwen dat na een bevalling in de WAO terechtkomt, gaat Hoogervorst nader laten onderzoeken. ,,Op zich kan ik mij wel voorstellen dat er rond een zwangerschap heel wat mis kan gaan.''

Coalitiegenoot D66 had gisteren scherpe kritiek op WAO-beleid van dit kabinet. ,,Bij de aanpak van de WAO is sprake van te weinig, te langzaam en te laat'', zei het Kamerlid Bakker. Hij hekelde de instelling van de commissie-Donner, die pas in het voorjaar met voorstellen komt. Hij zei te vrezen dat als er ingrijpende voorstellen komen, deze over de verkiezingen van 2002 worden heengetild. ,,Dan heeft de staatssecretaris de zaak vier jaar laten liggen''.

Hoogervorst reageerde als gebeten. ,,Dit is echt een gotspe'', zei hij. Bakker had volgens hem zelf in de werkgroep gezeten die het deel van het regeerakkoord over de sociale zekerheid heeft geschreven. Het eerste jaar van het kabinet ging vervolgens verloren omdat er allerlei ,,weeffouten'' uit het regeerakkoord hersteld moesten worden, zei Hoogervorst. Sindsdien is wel degelijk veel gebeurd, betoogde hij. ,,Als er één partij is die geen kritiek kan leveren, is het wel D66.'' D66 is de afgelopen jaren volgens hem niet met één verrassend of goed voorstel gekomen.

Staatssecretaris Verstand wees ,,een plannetje van de PvdA'', zoals zij hetzelf omschreef, om herintredende vrouwen aan een baan te helpen af. Het plan komt volgens haar overeen met het regeringsbeleid. De PvdA liet het hier bij.