Stoelendans rondom oude liefde Ahrend

HAL kreeg het verzoek om kantoorinrichter Ahrend te kopen. Dat was elf jaar geleden. Nu de investeringsmaatschappij een bod heeft uitgebracht, heet dat bij Ahrend-voorzitter H. Koenders `niet sympathiek'.

Elf jaar later dan gewenst heeft de ondoorgrondelijkes belegger HAL eindelijk een belang van meer dan 50 procent in kantoorinrichter Ahrend. ,,We hebben ze toen gevraagd of ze het belang van Buhrmann niet wilden overnemen'', vertelde bestuursvoorzitter H. Koenders van Ahrend gisteren na zijn aandeelhoudersvergadering. ,,Ik klap uit de school, dus meneer Van der Vorm (bestuursvoorzitter HAL, red.) zal wel boos worden. Hij had net de zaken van zijn vader overgenomen. En hij wilde niet.''

Koenders haalde gisteren, vlak voor zijn pensioen nog verwikkeld in een felle biedingsstrijd, oude koeien uit de sloot. Voor wie het niet meer kan volgen: Ahrend wil fuseren met Samas. De veel grotere concurrent Buhrmann wil dat voorkomen en heeft een `vijandig' bod uitgebracht op zowel Ahrend als Samas. En HAL heeft, samen met beleggingsfonds Egeria, vervolgens een apart bedrijfje, Stonehaven, opgericht dat afgelopen week een bod uitbracht op alleen Ahrend. Stonehaven bezit inmiddels 53 procent van de niet-stemgerechtigde Ahrend-effecten.

Om het nog ingewikkelder te maken: elf jaar geleden heeft Buhrmanns voorganger, Bührmann-Tetterode, geprobeerd Ahrend over te nemen door op de beurs meer dan de helft van het bedrijf te kopen. Die poging mislukte doordat bestuur en commissarissen van Ahrend geen zin hadden om zich te schikken naar de wensen van de grootste belegger.

Koenders wil ook dit keer per se niet naar Buhrmann. ,,Een emotionele reactie: Dat nooit! Omdat Buhrmann meteen tweederde van ons bedrijf (de meubelfabrieken, red.) wil doorverkopen.''

Diezelfde reactie heeft hij niet bij het concurrerende bod van HAL, dat Ahrend juist intact wil laten. ,,De HAL is een serieuze onderneming. We voelen ons vereerd dat de HAL ons heeft uitgekozen om geld mee te verdienen. Maar we vinden het bod niet sympathiek omdat het zonder voorafgaand overleg is gedaan en we kunnen ook niet praten omdat we in het fusietraject zitten met Samas.''

Vorige week is Ahrend nog wel samen met Samas naar Stonehaven gestapt met het verzoek of ze niet als duo konden worden overgenomen. Dat kon niet. HAL is volgens Koenders vooral geïnteresseerd in de meubels, waar Ahrend het meeste geld mee verdient. De handel in kantoorartikelen, waar Buhrmann op aast en waarin ook Samas sterk is, ziet HAL alleen als een mooie aanvulling, omdat die minder conjunctuurgevoelig is.

Koenders ging nog een stapje verder in zijn marktanalyse. ,,Met Samas krijgt Buhrmann een sterke positie in kantoorartikelen in Nederland en in Engeland, terwijl onze kantoorartikelen alleen wat toevoegen in Duitsland, waar Buhrmann al een grote partij is.''

Koenders kon gisteren na de vergadering niet de indruk wegnemen dat Ahrend een prima toekomst bij HAL tegemoetgaat als de fusie met Samas mislukt. Op de aandeelhoudersvergadering verscholen Koenders en president-commissaris J. Pennings (oud-topman Oce) zich achter de regeltjes om zo min mogelijk te hoeven zeggen. Het enige punt op de agenda was de verkoop van nieuwe, preferente aandelen aan een stichting als bescherming tegen het vijandige bod van Buhrmann. Dat wordt, met het bod van Stonehaven, op 22 december besproken. Besluiten – over fusie of alternatieven – vallen pas op 9 januari.

Pennings legde uit hoe het was gegaan. ,,We hebben de stichting gevraagd of ze de preferente aandelen in ontvangst wilde nemen.'' En de stichtingsvoorzitter mocht uitleggen dat hij dat wel wilde, omdat in deze complexe situatie tijd nodig is voor een weloverwogen oordeel.

De discussie ging daarna over een andere stichting, de stichting Administratiekantoor Ahrend, die de aandelen van het bedrijf beheert en daarmee de zeggenschap. Beleggers, en ook Stonehaven, kunnen op de beurs alleen certificaten zonder stemrecht kopen.

Zal het administratiekantoor op de komende aandeelhoudersvergaderingen stemmen volgens de wensen van de certificaathouders, wilde de Vereniging van Effectenbezitters (de VEB) weten. ,,Wij luisteren en we hebben nog geen mening'', antwoordde voorzitter H. Bolt, oud-bestuurder van het perfect beschermde levensmiddelenbedrijf CSM, die met Pennings, Koenders en twee anderen het bestuur van de stichting vormt.

Als tegemoetkoming heeft Ahrend vóór de komende vergadering een besloten bijeenkomst uitgeschreven waarop de certificaathouders hun mening kunnen geven aan het administratiekantoor. ,,Dat is voor onze onderneming al heel wat'', zei Pennings.

Volgens de recente aanbevelingen van de commissie corporate governance (goed ondernemingsbestuur), waarin zowel Pennings als zijn collega bij Samas, J. Peters, zitting hadden, dient een administratiekantoor de wensen van de certificaathouders te volgen. Maar Pennings schermde gisteren al met de statuten van de stichting, die zou vragen om een afweging van de belangen van alle betrokkenen (werknemers, klanten, enzovoorts).

Resteerde de vraag of Koenders niet had kunnen vermoeden dat HAL en Egeria zich tegen de fusieplannen zouden keren. De bestuursvoorzitter van Ahrend: ,,Natuurlijk hebben we alle beleggers met een pakket van meer dan 5 procent geïnformeerd. Egeria zei dat de fusie niet hun voorkeur had. Van HAL kregen we geen antwoord. Ze maken onderscheid tussen strategische beleggingen en financiële beleggingen. Wij hebben nooit wat van ze gehoord – tot de brief op 7 november met een verzoek om een gesprek en de brief van 28 november met het bod.''

    • Menno Tamminga
    • Remmelt Otten