Raad kapittelt ex-wethouder

De Rotterdamse ex-wethouder Joop Linthorst (PvdA) moet zijn commissariaat bij het containerbedrijf ECT opgeven. De Rotterdamse gemeenteraad nam gisteravond met 19 tegen 18 stemmen een motie aan waarin het vertrouwen in Linthorst werd opgezegd. De motie, ingediend door de kleine oppositiefracties, kreeg steun van zes van de dertien PvdA-raadsleden. Twee CDA-raadsleden konden niet aan de stemming deelnemen.

Linthorst weigerde evenals twee andere oud-havenwethouders, Den Dunnen en Smit, privé-uitgaven, gedeclareerd bij de gemeente, terug te betalen ondanks een dringend moreel appèl van B en W.

Het college onderzocht de afgelopen maanden de privé-uitgaven van oud-bestuurders naar aanleiding van het in maart gepubliceerde rapport van een raadscommissie (COR) en het accountantsbureau KPMG over de bestuurlijke uitgaven van ex-burgemeester Peper en oud-wethouders in de periode 1986-1998.

Hoewel COR/KPMG vaststelde dat oud-bestuurders voor vele tienduizenden guldens aan ,,niet functioneel te duiden'' uitgaven hadden gedaan, stelden B en W dat er maar in enkele gevallen sprake was van ,,strikt privé-uitgaven''. Linthorst die zijn partner meenam op een reis naar Barcelona, werd gevraagd de kosten voor het ticket (521 gulden) terug te betalen. De ex-wethouder die zich begin vorig jaar laatdunkend uitliet over het COR- onderzoek en de raad, weigerde dit onder andere omdat hij dit bedrag al zou hebben betaald.

Ook twee andere ex-wethouders, Den Dunnen (PvdA) en Smit (CDA) gingen niet in op het ,,dringend moreel appèl'' van de gemeente om privé-uitgaven terug te betalen. De raad zag gisteravond af van verdere stappen zoals civiel-rechtelijke procedures die volgens burgemeester Opstelten ,,onwijs'' zouden zijn. PvdA-woordvoerder Knol vond met B en W, de fracties van CDA, VVD en GroenLinks dat ,,een streep moet worden gezet'' onder deze affaire.

Linthorst, door B en W benoemd tot commissaris bij ECT, zei gisteravond dat hij niet zal opstappen. Hij noemde de koppeling tussen zijn commissariaat en zijn weigering terug te betalen ,,eigenaardig''.

Het terugbetalen van privé-uitgaven door ex-burgemeester Peper komt later aan de orde. Het oepnbaar ministerie in Breda heeft een strafrechtelijk vooronderzoek voltooid. Waarschijnlijk wordt deze maand beslist of Peper zal worden vervolgd. B en W nemen pas daarna contact op met Peper.