Premies autopolis in 2001 omhoog

De premies voor autoverzekeringen gaan volgend jaar omhoog. Het Verbond van Verzekeraars ziet zich hiertoe genoodzaakt wegens het toenemend aantal schadeclaims.

De bij verzekeringsmaatschappijen geclaimde autoschade is dit jaar gestegen met 10 procent, terwijl aan premies slechts 5 procent meer is geïncasseerd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Verbond van Verzekeraars gisteren presenteerde.

Een woordvoerder van het Verbond wijst erop dat de premieverhoging een zaak is van de individuele verzekeringsmaatschappijen. ,,De een zal de polissen wel duurder maken, de ander niet en een derde heeft wellicht de premies dit jaar al opgetrokken'', licht hij toe. ,,Ook kunnen de verzekeringsmaatschappijen de jongerengrens, die op 24 jaar ligt, verhogen naar 26 of 28 jaar.'' Jonge autobezitters betalen doorgaans meer premie dan oudere rijders die gezien hun rijervaring minder ongelukken veroorzaken.

De autoschadeverzekeeraars verwachten dit jaar verlies te lijden, vooral op de polissen voor personenwagens. De premies op WA-verzekeringen blijven dit jaar 10 procent achter op de uitkeringen. Een jaar eerder was die achterstand nog 4 procent. Bij cascoverzekeringen zakte het resultaat fractioneel, van 1,5 procent tot 1 procent. Het aantal ruitschaden, dat de afgelopen twee jaar sterk was toegenomen, verminderde overigens. Verder werden beduidend meer auto's gestolen. Het aantal autodiefstallen klom in de eerste helft van 2000 met 8,8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 1999. Criminelen hadden het vooral gemunt op wagens ouder dan vier jaar.

Het Verbond van Verzekeraars constateert dat de schadeverzkeraars niet alleen met een achteruitgang worden geconfronteerd bij de autopolissen. De vuurwerkramp in Enschede drukte de brandverzekeraars in de rode cijfers. Zonder deze ramp zou het resultaat stabiel zijn gebleven.

Schadeverzekeraars haalden vorig jaar vrijwel evenveel aan premies op als zij moesten uitkeren. De resultaten in 1997 en 1998 waren nog positief.