Kijkduin

Door de stijging van de zeespiegel en de daling van de bodem lopen stedelijke gebieden vlak achter de kust, zoals hier in Kijkduin, op de lange termijn het risico te overstromen bij zware stormen. In het verleden zijn verschillende oplossingen geopperd voor dit probleem, zoals het creëren van kunstmatige eilanden voor de kust om het afslijten ervan te vertragen en het zeegeweld te `dempen'. Een ander plan voorzag in een kustuitbreiding van enkele kilometers. Zulke plannen hebben grote gevolgen voor het landschap. Vandaar dat bewoners van Noord- en Zuid-Holland begin volgend jaar tijdens lokale bijeenkomsten mogen meedenken over oplossingen. Nu wordt de karakteristieke kustlijn in stand gehouden met zandopspuitingen; een kostbare methode. (Foto Roel Rozenburg)