Kamer wil HSL-Oost niet op bestaand spoor

De Tweede Kamer is het vooralsnog niet eens met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), die meent dat de Hogesnelheidslijn-Oost tussen Utrecht en de Duitse grens op bestaand spoor kan worden gerealiseerd.

Tijdens overleg met Netelenbos betoogden de Kamerleden gisteren dat volgens hen niet valt te ontkomen aan een verdubbeling van het spoor op grote delen van het tracé. Ze wezen erop dat delen van het spoor op deze route nu al zijn overbelast.

De Kamerleden, inclusief Netelenbos' partijgenoot Feenstra, zeiden voorts te willen vasthouden aan de eis dat de HSL-Oost met een snelheid van 200 kilometer moet kunnen rijden. Op het huidige spoor kan slechts met snelheden tot 140 km/uur worden gereden.

Volgens de minister weegt een tijdwinst van zo'n 9 minuten tussen Utrecht en de grens echter niet op tegen de kosten die met een verdubbeling over het hele traject zijn gemoeid. Die zouden volgens haar oplopen tot ruim tien miljard gulden. De aanpassingen die vereist zijn voor de variant via bestaand spoor zouden daarentegen maar een à twee miljard gulden kosten.

Netelenbos voerde verder aan dat er met enkele technische ingrepen, met name de invoering van een nieuw beveiligingssysteem en een veel hogere netspanning, zo'n 75 procent extra capaciteit op het spoor kan bijkomen. Wel zouden er ook dan op enkele knelpunten extra sporen moeten worden aangelegd.

Aanvankelijk was het voornemen van het kabinet om langs het hele tracé tussen Amsterdam en de Duitse grens het spoor te verdubbelen. Na een nieuwe studie van het Centraal Plan Bureau werden echter dit voorjaar de prognoses over de aantallen reizigers op de HSL-Oost naar beneden bijgesteld en ging Netelenbos voor het traject vanaf Utrecht de zogeheten `benuttingsvariant' via bestaand spoor bepleiten.

De Kamerleden Stellingwerf (ChristenUnie) en Leers (CDA) wezen erop dat bij de HSL-Zuid naar Brussel, Parijs en Londen niet werd geaarzeld om voor een winst van enkele minuten een geheel nieuw tracé door het Groene Hart te bouwen, inclusief een kostbare tunnel om het landschap te sparen.

Netelenbos stelde dat dit project van een andere orde is, omdat er veel meer passagiers zijn voor de routes naar Parijs en Londen dan naar Frankfurt.