Kamer maakt Pronk verwijten

Minister J. Pronk van Milieubeheer en zijn voorganger M. de Boer hebben de Tweede Kamer belangrijke informatie onthouden over problemen bij het semi-ambtelijke Service Centrum Grond (SCG).

Dit menen VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP, zo bleek gisteren in een overleg met Pronk en minister Korthals (Justitie). Het SCG wordt sinds eind 1997 verdacht van valsheid in geschrifte bij de uitvoering van wettelijke taken in de bodemsanering. Deze uitvoeringsproblemen waren volgens betrokkenen sinds 1995 bij het bestuur van het SCG bekend. In dat bestuur zaten enkele hoge ambtenaren van Pronks ministerie.

Alle partijen behalve de PvdA laakten het feit dat de Kamer in 1998 van Pronks voorganger De Boer een uitgebreide brief over het SCG ontving waarin met geen woord over de uitvoeringsproblemen werd gerept. Klein Molenkamp (VVD) wees erop dat in die brief wel een ander strafrechtelijk onderzoek was gemeld, terwijl het nu bekend geworden onderzoek onbesproken bleef. ,,Dat is foutief inlichten'', aldus de VVD'er. ,,Onacceptabel'', meende Schreijer (CDA). ,,Uiterst onbevredigend'', aldus Augusteijn (D66).

Pronk reageerde boos. ,,Ik wens niet te horen dat ik de Kamer opzettelijk geen of bedekte informatie heb gegeven.'' Wel beaamde hij te zijn gehandicapt, omdat hij persoonlijk pas eind 1999 op de hoogte raakte van het strafrechtelijk onderzoek. Ook was hij op ,,één punt'' ten onrechte niet door zijn apparaat ingelicht, zei hij, zonder dat punt te benoemen. Volgens Pronk was het echter onmogelijk de Kamer over het strafrechtelijk onderzoek te informeren. Dit kon dat onderzoek schaden. ,,Ik zou de Kamer daarover nooit inlichten.''

Pronk was onaangenaam verrast dat enkele van zijn hoge ambtenaren in strijd met de rijksregels hun inkomsten uit bijbanen bij het SCG mochten houden. ,,Dat doen we niet meer.'' Hij heeft wegens de affaire al zijn ambenaren uit het SCG teruggetrokken.

Het openbaar ministerie maakt begin 2001 bekend of het SCG wordt vervolgd, meldde Korthals. Eerder was aangekondigd dat dit besluit eind december zou vallen.