Hoogleraar hekelt fraudeaanpak justitie

Bij de bestrijding van criminaliteit heeft justitie het vizier verkeerd gericht. De nadruk ligt te veel op de traditionele onderwereldcriminaliteit en te weinig op de minder zichtbare, maar veel omvangrijkere criminaliteit in de bovenwereld. Dat zegt professor C.D. Schaap vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Volgens Schaap, die ruim twintig jaar bij politie en justitie werkte en tegenwoordig buitengewoon hoogleraar fraudebestrijding is en directeur van de forensisch accountantsafdeling bij Ernst & Young, schiet de praktijkkennis bij het justitiële opsporingsapparaat ernstig tekort. ,,Justitie heeft geen idee wat er op financieel gebied allemaal gebeurt. De politiewereld is een zichzelf bevestigende en naar binnen gekeerde wereld.''

Als voorbeeld noemt Schaap de opsporingsresultaten van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, dat de afgelopen twee jaar bij illegale witwaspraktijken 32 miljoen gulden in beslag nam. ,,Een krasje op de buitenkant van de criminaliteit'', aldus Schaap. ,,Als de wetgeving strenger wordt, zoeken en vinden criminelen snel andere paden.''

Bij de overheid prevaleert het kortetermijnbeleid, zegt Schaap. ,,Steeds verschuiven de prioriteiten. Als ze een stel Chinezen in een container vinden, moet daar onmiddellijk een speciaal team voor worden opgericht. En als Kok bij Clinton op bezoek is geweest, krijgt xtc plotseling de hoogste prioriteit.'' Als een dossier niet binnen drie maanden resultaat oplevert wordt het gesloten, stelt Schaap.

Bij RTL Nieuws stelde procureur-generaal J. Hulsenbek gisteren dat Justitie minstens de helft van de zware misdaadzaken moet laten liggen.

Volgens Hulsenbek zijn in Nederland tweehonderd tot driehonderd groepen die zich bezighouden met georganiseerde misdaad. Om daar beter tegen op te kunnen treden, bepleitte Hulsenbek een verdubbeling van het aantal rechercheurs tot tweeduizend. De procureur-generaal betwijfelde of politiek Den Haag wel op de hoogte is van het aantal misdaadzaken dat nu niet wordt onderzocht.

FRAUDE pagina 12

    • Arjen Ribbens
    • Roel Janssen