Geen akkoord broeikaseffect

De VS en de EU zijn het gisteren in Ottawa niet eens geworden over bestrijding van het broeikaseffect. De bijeenkomst was bedoeld om de onderhandelingen vlot te trekken over beperking van de uitstoot van broeikasgassen conform de afspraken die daarover in 1997 in Kyoto zijn gemaakt. Deze onderhandelingen liepen vorige maand tijdens de klimaattop in Den Haag vast.