Fusies van ziekenhuizen taak Borst

Minister Borst (Volksgezondheid) moet voortaan beslissen over fusies in de ziekenhuiswereld. Ook dient zij te gaan bepalen of (te) kleine ziekenhuizen open moeten blijven. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook moeten volgens de Kamer kleine ziekenhuizen open blijven als blijkt dat ze niet voldoende hulp kunnen garanderen.

Tijdens een debat met Borst over de ziekenhuiszorg spraken de meeste fracties vrijwel uitsluitend over het voortbestaan van kleinere ziekenhuizen zoals in Oldenzaal, Velp, Veghel en Oss. Met name het ziekenhuis in Oldenzaal, waar Kamerleden deze week op bezoek waren, kreeg veel aandacht.

De Kamer vindt dat de minister beslissingen over fusies niet langer, zoals nu, mag overlaten aan de provincies of aan de besturen van de ziekenhuizen. Zij dient daar goedkeuring aan te geven. Een positieve beslissing mag zij pas nemen als blijkt dat ook na de samenvoeging de bereikbaarheid van de zorg `niet in het gedrang' komt.

De minister moet van de Kamer criteria opstellen waaraan die bereikbaarheid moet worden getoetst. Een deel van de Kamer meent dat elementaire ziekenhuiszorg (eerste hulp en bevallingsfaciliteiten) overal binnen een kwartier rijden beschikbaar moet zijn. Een meerderheid wil echter ruimere normen: nu is de reistijd bij 80 procent van de ziekenhuizen tussen de één en drie kwartier.