EU bepleit snelle aanpak van BSE

De regeringsleiders van de Europese Unie willen een ,,spoedige en rigoureuze'' uitvoering van de eerder deze week door de landbouwministers overeengekomen maatregelen tegen de gekkekoeienziekte. Maar er is nog onduidelijkheid over de duur van een verbod op beendermeel in diervoeding.

De Duitse bondskanselier Schröder drong gisteren tevergeefs aan op een permanent verbod op het gebruik van beendermeel. De andere regeringsleiders willen zich daar niet officieel op vastleggen.

Het Franse voorzitterschap zou vanmiddag de tot dusver op de Europese top in Nice bereikte conclusies presenteren. Uit de ontwerptekst die vanochtend al naar buiten kwam, blijkt dat behalve over voedselveiligheid gesproken is over onder andere maritieme veiligheid en een Europese sociale agenda. De Europese regeringsleiders spraken gisteren slechts kort over deze onderwerpen om meer tijd te hebben voor de hoofdmoot van de top: het politiek zwaar beladen onderwerp van de noodzakelijke bestuurlijke hervormingen binnen de EU.

De premiers en staatshoofden willen na de weer opgelaaide crisis over de gekkekoeienziekte (BSE), in met name Frankrijk, een duidelijk signaal geven aan de Europese consument, die ,,betere garanties'' voor de veiligheid van rundvlees in het vooruitzicht wordt gesteld. Zij vragen ministers en Europees Parlement hun werk te ,,versnellen'' om een Europees Voedselagentschap al begin 2002 van start te laten gaan. Volgens ingewijden lanceerde de Europese Commissie – het dagelijks bestuur van de EU – op Frans verzoek al voor de top van Nice haar voorstel voor het agentschap. Dat zou het centrale meldpunt moeten worden voor kwesties van voedselveiligheid in de EU.

De regeringsleiders onderstrepen dat de financiering van maatregelen tegen BSE (zoals destructie van niet op BSE geteste runderen boven 30 maanden en een verbod van zes maanden op beendermeel) ,,strikt'' moet blijven binnen de vorig jaar al gemaakte budgetafspraken tot 2006. Van Duitse zijde was vrees geuit dat Frankrijk meer wilde. Volgens diplomaten gaan de Europese regeringsleiders ervan uit dat het tijdelijke verbod op beendermeel ook na zes maanden van kracht blijft. De Duitse bondskanselier Schröder wil een permanent verbod op beendermeel, omdat landbouwers pas dan worden gestimuleerd alternatief eiwitrijk veevoeder te gebruiken.

De regeringsleiders willen dat ook snel maatregelen worden genomen om de veiligheid van de scheepvaart te verhogen. Vooral Frankrijk dringt daar, na de scheepsrampen voor de kust van Bretagne, op aan. Het gaat onder meer om een verbod op enkelwandige tankers en intensivering van inspecties. Nederland wil liever wachten op afspraken in VN-verband.

BSE en Europa: pagina 13

    • Hans Buddingh'