Beheer pensioen Fokker

De verzekeraars Delta Lloyd en Aegon ontfermen zich over pensioengelden en -verplichtingen van de werknemers van het failliete Fokker. In een akkoord met de Stichting Fokker Pensioenfonds is vastgelegd dat de uitkering jaarlijks met 2,65 procent stijgt. Delta Lloyd belegt het geld – er zit zo'n 1,5 miljard in kas – en verzorgt de correspondentie met deelnemers. Aegon treedt op als herverzekeraar voor een deel van het risico. Bij het fonds zijn circa tienduizend mensen aangesloten.