Akkoord over zorgkantoren

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) en de Tweede Kamer lijken het gisteren alsnog eens te zijn geworden over het extra geld dat zorgkantoren nodig zouden hebben om de wachtlijsten aan te pakken.

Eind november was er in de Kamer een forse botsing met de staatssecretaris. Toen schrapte D66, daarin gesteund door onder meer VVD en CDA, in een motie een groot deel van dit geld.

De meerderheid in de Kamer wilde 55 van de uitgetrokken 75 miljoen gulden besteden aan automatisering en aan andere ,,goede doelen''.

De motie komt volgende week dinsdag in stemming, maar de Kamer besloot er gisteren nog eens met de staatssecretaris over te gaan praten.

De motie was ingediend, aldus de VVD, ,,als signaal naar Vliegenthart om eens naar de Kamer te luisteren''.

Een deel van de Kamer is bang dat het `zorgkantoor', het dominante ziekenfonds in de regio dat verantwoordelijk is voor onder meer verpleeghuizen, thuiszorg en inrichtingen, een te overheersende positie gaat innemen. De Kamer wees al eerder een te grote rol van de zorgkantoren van de hand.

Tijdens het debat herhaalde staatssecretaris Vliegenthart haar al eerder verwoorde standpunt dat zij geen versterking van de zorgkantoren beoogt. De komende jaren zijn deze kantoren echter nodig om te komen tot een behoorlijke registratie van de wachtlijsten en om er voor te zorgen dat deze adequaat worden aangepakt. Daarom is er extra geld nodig voor onder meer de opzet van een geautomatiseerd registratiesysteem.

De Kamer nam met ,,veel plezier'' en ,,met instemming'' kennis van deze toelichting van de staatssecretaris.

Vliegenthart zegde de Kamer bovendien toe ,,in de plooien van de rokken van het ministerie 20 miljoen gulden te zullen vinden'' voor versterking van de hulp aan mantelzorg. Dat is zorg die wordt verleend door familieleden en vrienden.

In de motie was dit als een van de ,,goede doelen'' genoemd waar het geld van de zorgkantoren naar toe zou moeten.

De indieners van de motie beslissen dinsdag formeel of ze deze in stemming zullen brengen.