VVD botst met PvdA over WAO

De VVD heeft omtrent de aanpak van de WAO de verhoudingen met coalitiegenoot PvdA op scherp gezet door te pleiten voor een onderscheid tussen beroepsziekten en niet-beroepsziekten.

Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken bepleitte het Kamerlid Wilders (VVD) gisteren een ingrijpende ingreep in de WAO. Nederland telt nu circa 930.000 arbeidsongeschikten.

Werknemers die als gevolg van hun werk arbeidsongeschikt worden, zouden in aanmerking moeten komen voor een laagdrempelige en relatief hoge uitkering, aldus de VVD. Gevolgen van `sociale risico's', bijvoorbeeld een sportblessure of een auto-ongeluk, leveren een lagere uitkering op. Sociale risico's kunnen dan apart verzekerd worden.

,,Nederland is het enige land waarin dit niet wordt toegepast. Een dergelijk stelsel kan een substantieel beperkend effect hebben op het WAO-volume. Dit heeft sympathieke kanten'', aldus Wilders, die eerder pleitte voor afschaffing van WAO voor mensen met psychisch klachten.

De PvdA reageerde fel. ,,Dus ik moet concluderen dat de VVD het sympathiek vindt dat mensen die kanker, een hartaanval of een adere ziekte krijgen die hen thuis overkomt, geen WAO-uitkering krijgen'', zei het Kamerlid Smits. Wilders noemde dat ,,pure demagogie''. Volgens hem kan bijvoorbeeld kanker wel onder het beroepsrisico vallen. De PvdA bepleitte meer positieve maatregelen om de WAO te beperken, zoals een bonusregeling voor arbeidsongeschikten die weer aan het werk gaan en het meer investeren in de begeleiding. Wilders: ,,Dat is misschien niet drie keer niks, maar wel twee keer niks.'' Staatssecretaris Hoogervorst zou vanmiddag reageren.

Een plan van de PvdA om uitkeringgerechtigden die lang van een minimum inkomen moeten rondkomen, honderd gulden per maand extra te geven, wilde PvdA-minister Vermeend vanmorgen niet overnemen. Hij zei nog met gemeenten te werken aan een systeem van ,,geobjectiveerd maatwerk'' voor armoedebestrijding. Volgens het Kamerlid Van Dijke (ChristenUnie) heeft de PvdA vaak vergelijkbare voorstellen afgewezen.

Hij sprak van ,,gestolen ideeën''. ,,Alleen als de PvdA-fractie zich kan profileren, wil zij zich inlaten met de armoedeproblematiek.''