VOORLOPIGE TERUGGAAF

De blauwe envelop van de Belastingdienst is dit jaar al bij veel mensen in de bus gevallen. De inhoud bestaat niet uit het aangifteformulier, maar uit een formulier om een zogeheten Voorlopige Teruggaaf (VT) aan te vragen. Zo'n formulier werd tot nu toe alleen gebruikt door mensen met een hypotheekschuld, die op deze manier vooraf de renteaftrek kunnen terugkrijgen van de Belastingdienst. In het nieuwe belastingstelsel dat op 1 januari begint, heeft het VT-formulier echter een veel prominentere plek gekregen: een grote groep mensen kan alleen via dit formulier geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Het gaat dan om de heffingskortingen (kortingen op de belastingen), die in plaats komen van de belastingvrije sommen.

De belangrijkste korting is de algemene heffingskorting van 3.473 gulden (1.552 gulden voor 65-plussers): deze geldt voor iedereen die een inkomen heeft (loon of uitkering) of die een partner heeft met een inkomen. Voor werkenden en uitkeringsgerechtigden wordt deze heffingskorting via de werkgever of de uitkeringsinstantie verrekend. Voor partners zonder inkomen niet: zij moeten een VT-formulier invullen en krijgen dan rechtstreeks van de Belastingdienst maandelijks een bedrag op hun rekening gestort.

Ook andere heffingskortingen kunnen via het VT-formulier worden aangevraagd. Zo komen alleenstaande ouders in aanmerking voor een aparte heffingskorting (2.779 gulden), die zij zich ook vooraf door de Belastingdienst kunnen laten uitbetalen.