Verlichting en verzwaring

Voor werkgevers zijn nog niet alle details van de nieuwe belastingwet uitgekristalliseerd. Zo besloot staatssecretaris Bos van Financiën deze week nog dat het privé-bellen met een abonnement dat door de werkgever is betaald niet zal worden belast. Lange tijd zag het ernaar uit dat privé-gesprekken wel belast zouden worden. En zo zijn er meer regelingen waarover Bos nog een definitief besluit moet nemen.

Een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe wet is vereenvoudiging van de belasting, voor particulieren én voor werkgevers. Zo leidt de afschaffing van het stelsel van tariefgroepen vanaf 1 januari bij bedrijven tot een aanzienlijke verlaging van de administratieve lasten.

Daar staat tegenover dat werkgevers klagen over de manier waarop de fiscus allerlei vormen van loon in natura wil gaan belasten, en de administratieve verzwaring als gevolg daarvan. Het probleem van de telefoonkosten is dus opgelost, maar in de voorstellen zit nog een aantal zaken die de werkgevers met vrees vervullen.

Zo is er veel beroering ontstaan over de behandeling van bestelbusjes, de zogenoemde `grijze kentekens'. De fiscus staat op dit moment oogluikend toe dat die wagens ook wel eens privé worden gebruikt. In het nieuwe stelsel bestaat het verschil tussen gewone auto's van de zaak en de grijze kentekens niet meer, zodat ook de gebruikers van bestelbusjes een bijtelling kunnen verwachten. Tenzij de werkgever aan kan tonen dat de auto alleen zakelijk wordt gebruikt, hetgeen een forse rittenadministratie vergt.

En wat te denken van de fietsaftrek. Iedere fietsende werknemer mag jaarlijks 747 gulden in mindering brengen op zijn belastbaar inkomen. Maar dan moet die werknemer wel drie keer per week met de fiets naar zijn werk komen; de vraag is of de werkgever dat moet controleren.

Een ander heikel punt is de maaltijdvergoeding. Een werkgever mag vanaf volgend jaar tachtig maaltijden aan zijn werknemers schenken, maar vanaf de eenentachtigste lunch of diner moet de werknemer daar belasting over gaan betalen.

Ook de spaarloonregelingen zijn een probleem. De regeling blijft bestaan, maar de gronden waarop de werknemer het geld belastingvrij mag gebruiken, worden uitgebreid. Zo mag een werknemer dat geld opnemen om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te beginnen. Nodeloos ingewikkeld vinden de werkgevers.

Een belastingstelsel is altijd een afweging tussen zo zuiver mogelijk meten, met de bijbehorende administratieve lasten, en de uitvoerbaarheid van de maatregelen, die een volledig correcte belastingheffing in de wielen rijdt. Voor Kerstmis, als alle regelingen vaststaan, zal er duidelijkheid moeten zijn over de balans die Bos en zijn ministerie tussen die twee hebben weten te vinden.

    • Douwe Douwes