Stellingen

De huidige cultuur van het `claimen' ter genoegdoening toont de decadentie van de westerse mens, waarin het bestaan van pech ontkend wordt en men zich niet verantwoordelijk acht voor eigen daden.

E.C. VERKERK, Technische Universiteit Delft

De beste langetermijninvestering is het kopen van een vakantiehuisje in België.

WIEBO LAMAIN, Rijksuniversiteit Groningen

Het schrijven van een biografie is een encyclopedische bezigheid. De auteur heeft moeite haar te voltooien en op het moment dat zij verschijnt, is zij op slag verouderd. Hieruit lijkt het fenomeen van tweedelige biografieën te verklaren.

PAUL VAN DER VELDE, Universiteit Leiden

Veel knoppen vraagt knappe koppen.

EDZO ZOESTBERGEN, Rijksuniversiteit Groningen

Het gezegde dat men niet met de kalkoen moet overleggen over de samenstelling van het kerstdiner is in het moderne strafrecht (terecht) achterhaald.

JOS VAN MULBREGT, Rijksuniversiteit Groningen