SER-advies commissarissen uitgesteld

De Sociaal-Economische Raad heeft zijn definitieve advies over het toezicht op bedrijven een maand uitgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling het advies 15 december af te hameren. Gisteren bleek dat de voorbereidende commissie meer tijd nodig heeft om een degelijk ontwerpadvies te kunnen leveren. In oktober bereikten de werkgevers en de werknemers een `historisch' akkoord op hoofdlijnen, waarin aandeelhouders en werknemers voortaan meer zeggenschap krijgen over het toezicht op grote en middelgrote bedrijven. In de kern luidt het ontwerpadvies dat ondernemingsraden eenderde van de commissarissen moet kunnen voordragen. Aandeelhouders moeten voordrachten van commissarissen bij flinke meerderheid (75 procent van de aanwezigen op de vergadering) kunnen wegstemmen. Vervolgens boog een commissie zich over de precieze juridische formuleringen van het ontwerpadvies. Dit neemt meer tijd in beslag dan verwacht, zo lichtte een woordvoerder van de SER toe. De commissie verwacht niet dat het akkoord op hoofdlijnen zal worden aangepast.