Sancties EU om werfsteun Korea

De Europese Unie dreigt met extra invoertarieven of importbeperkingen op Zuid-Koreaanse auto's en electronica als Seoel de staatssteun aan de scheepsbouwindustrie niet fors terugschroeft. De scheepsnieuwbouw in Europa staat al jaren onder druk door de ruime subsidies die de Koreaanse overheid verstrekt aan haar werven, die met name gespecialiseerd zijn in de bouw van grote containerschepen, bulkcarriers en tankers.

In de categorie grote zeeschepen, waarvan er jaarlijks 500 tot 700 worden gebouwd, is 60 procent van de orders afkomstig van Europese reders. Zij laten deze schepen vrijwel zonder uitzondering bouwen in het Verre Oosten in verband met de lage prijs. Zuid-Korea kan zo goedkoop bouwen wegens royale staatssubsidies die in Europa niet mogen worden verstrekt, zo luidt de beschuldiging van de Europese scheepsbouwers.

Volgens minister Jorritsma van Economische Zaken is er ten opzichte van Zuid-Korea sprake van een serieus dreigement. ,,Als de situatie inderdaad zo ligt als ons wordt voorgeschilderd, is dit niet langer te tolereren.'' De Europese industrieministers besloten deze week in Brussel juist de productiesteun voor de eigen scheepsbouw eind deze maand definitief op te heffen. Wel volgt begin volgend jaar nog een discussie over de mogelijkheid subsidie te verstrekken voor onderzoek en ontwikkeling van de sector. Volgens Jorritsma worden bestaande Europese fondsen daarvoor niet genoeg benut. Tevens is in Brussel besloten de scheepsbouwsubsidie in Zuid-Korea aan te kaarten bij de wereldhandelsorganisatie WTO. Een boycot vanuit die organisatie zou Korea nog veel harder treffen dan sancties van de EU.

Bij monde van handelsattaché Hyun-Myung Kim verklaart de Zuid-Koreaanse ambassade in Den Haag dat er geen ongeoorloofde staatssteun aan Koreaanse werven is verstrekt. De financiering voor de bouw van zeeschepen gebeurt in Korea volgens hem met bankenfinanciering op comerciële basis. Tevens zegt Hyun-Myung Kim dat er nooit gelden van het Internationaal Monetair Fonds zijn gebruikt om de Koreaanse scheepsbouw te ondersteunen, zoals wordt gesuggereerd.

De Nederlandse scheepsbouw speelt in het segment van de grote zeeschepen geen enkele rol meer, maar ondervindt op andere markten in toenemende mate de concurrentie uit het Vere Oosten. Behalve op kleine zeeschepen en (motor-)jachten richten Nederlandse werven zich op nichemarkten.