Minderheden willen naleving Wet Samen

Minderhedenorganisaties stappen naar de rechter om naleving af te dwingen van de Wet Samen. Deze wet dwingt bedrijven om elk jaar te rapporteren hoeveel allochtonen ze in dienst hebben. Ook moeten ondernemingen aangeven welke actie ze ondernemen om het aantal allochtonen binnen hun personeelsbestand te vergroten. Onderzoeken hebben tot nu toe steeds uitgewezen dat de meeste bedrijven niet aan de verplichting voldoen. Tot nu toe heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken geen maatregelen getroffen tegen weigerachtige bedrijven. Het ministerie hoopt de bedrijven via vriendelijke overreding zover te krijgen mee te werken. Dwang zou, zo vreest bijvoorbeeld minister van Boxtel van Integratiebeleid, averechts kunnen werken. Forum, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, de inspraakorganen voor Surinamers, Marokkanen en Tunesiërs, en Caribische Nederlanders vinden dat de overheid lang genoeg vriendelijk is geweest. Volgens woordvoerder Egberts is het nu tijd om naleving van de wet via de rechter af te dwingen.