Kamer gekant tegen boren in Biesbosch

Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet alle boringen naar aardgas in of onder de Biesbosch afwijst, maar het kabinet zelf wil vooralsnog niet zover gaan. Tijdens een debat in de Kamer over boringen in de Biesbosch maakten woordvoerders van PvdA, CDA, D66, GroenLinks en SP gisteren duidelijk dat ze fel gekant zijn tegen elke vorm van mijnbouwactiviteiten in of onder de Biesbosch. Alleen de VVD wilde die onder strikte voorwaarden toestaan.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) verzekerde de Kamer dat er in geen geval in de Biesbosch zou worden geboord. ,,Deze parel zal niet mogen worden aangetast'', verklaarde zij. Als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) echter aantoont dat het bedrijf via een schuine boring buiten het gebied zonder schade aardgas kan winnen onder de Biesbosch, dan zou het kabinet daarmee eventueel wel kunnen instemmen.

De Kamer toonde zich ongerust over het feit dat Jorritsma de NAM vorige week een algemene boorvergunning had verleend. Dit betekent overigens niet dat de NAM daarmee de vrije hand heeft gekregen. Het bedrijf heeft ook nog een specifieke locatievergunning nodig en die zal eventueel pas volgen na een grondige toetsing aan tal van voorwaarden, waaronder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

Vorig jaar speelde een soortgelijk debat over de Waddenzee, waar de NAM ook schuin wilde boren. Toen besloot het kabinet dat dat alleen mocht als er geen schade zou kunnen ontstaan. Ook toen had een Kamermeerderheid een voorkeur voor een categorisch verbod op alle mijnbouwactiviteiten in of onder het natuurgebied.