Kamer `akkoord' met EU Handvest

De Tweede Kamer heeft gisteren afgezien van het voornemen premier Kok te dwingen op de Europese top in Nice afstand te nemen van het nieuwe Europese Handvest voor de grondrechten.

De Commissie voor Europese Zaken van de Kamer nam genoegen met de verzekering van de premier, dat het Handvest – dat vanmiddag in Nice door de regeringsleiders feestelijk ondertekend zou worden – geen juridische status van betekenis heeft. VVD, CDA en ChristenUnie hadden in de Kamer de vrees geuit dat slimme advocaten de plechtige afkondiging van het Handvest, waarin een aantal grondrechten voor de EU worden geformuleerd, zouden kunnen aangrijpen voor het omzeilen van Nederlandse wetgeving en dat ook Nederlandse rechters het document wellicht in hun overwegingen zouden gaan betrekken.

Volgens premier Kok zijn deze zorgen onterecht. Het Handvest dient hoogstens als inspiratiebron bij het opstellen van echte Europese wetgeving inzake de grondrechten, betoogde hij. Het is geenszins ,,juridisch bindend''. In ieder geval kan de Nederlandse regering op de top in Nice er niets meer over zeggen, aldus Kok. Bij de plechtige ondertekening van het Handvest is geen spreektijd meer voorzien. De debatten erover hebben al in oktober in Biarritz plaatsgevonden.

Nadat de premier vaag had gereageerd op de door Verhagen (CDA) en Weekers (VVD) aangedragen suggestie de Nederlandse interpretatie van het Handvest op te laten nemen in de `voorzittersconclusies' van de top in Nice – een soort notulen –, besloot de Kamercommissie het er bij te laten. Een ontwerpmotie bleef in de binnenzak.

Tijdens de commissiezitting aan de vooravond van `Nice' bleek de Kamer zich heel goed te kunnen verenigen met wat er aan mogelijke standpunten van Nederland op de Europese top naar buiten is gekomen. Algemeen was de commissie van mening dat het ongewenst zou zijn als Nederland nu reeds afstand zou doen van het principe van één Europese commissaris per lidstaat. Kok verwacht overigens geen besluiten in deze richting. De `plafonnering' van het aantal Europese commissarissen, aldus de premier, is meer iets voor het jaar 2010 of daaromtrent.