Inburgering Antillianen nog niet rond

Minister van Boxtel (Integratiebeleid) heeft gisteren boos de Antillen verlaten, omdat een door premier Pourier toegezegd akkoord over een verplichte inburgeringscursus voor Antilliaanse jongeren uitbleef.

Volgens minister Van Boxtel is het Nederlandse kabinet ,,in zijn hemd gezet''.

De Antilliaanse premier Pourier dreigde intussen met zijn partij PAR uit de regeringscoalitie te stappen als de partijen PNP, MAN en SEA zich niet aan eerder gemaakte afspraken zouden houden. Zij verzetten zich met name tegen het uitreisverbod uit de Antillen voor jongeren die een inburgeringscursus weigeren te volgen.

Aan het eind van de dag leek de kabinetscrisis bezworen en besprak de coalitie een aangepast voorstel. Minister en voormalig premier Suzy Römer van de PNP had nog moeite met het woord `inburgering'.

Van Boxtel had kort voor zijn vertrek gezegd dat Antilliaanse politici, met uitzondering van Pourier, het probleem van de kansloze Antilliaanse jongeren miskennen. Hij probeert de verplichte inburgering al twee jaar bespreekbaar te maken. Het Antilliaanse parlement stelde eerder dit jaar unaniem dat gedwongen inburgering als toelatingscriterium in strijd is met Europese verdragen.

Nederland heeft eerder gedreigd een visumplicht voor Antillianen in te stellen, als ter plekke niet meer aan het probleem van migrerende kanslozen wordt gedaan.

Van Boxtel heeft aangekondigd zijn mislukte bezoek te bespreken in het kabinet. Maar voor nieuwe ,,dreigementen'' vond hij het te vroeg. Staatssecretaris De Vries (Koninkrijksrelaties) zei vanmorgen ,,zeer teleurgesteld'' te zijn dat er nog geen akkoord is.

Curaçao heeft een onrustige week achter de rug. Werknemers van nutsbedrijven staakten uit protest tegen aangekondigde bezuinigingen. Nadat de rechter dat maandag verbood, namen de vakcentrales de staking over. Gisteren was er vrijwel nergens meer benzine te koop en werden problemen met de stroom- en watervoorziening verwacht.

De voedelaanvoer stagneerde de laatste twee dagen, toen vrachtschepen door de staking niet meer de haven in konden worden geloodst. Gisteravond bereikte het bestuur van Curaçao een akkoord met de vakcentrales, die hun leden daarna opriepen het werk te hervatten.

Dossier Nederlandse

Antillen www.nrc.nl