Foto's gaan niet goed op Nederlandse veiling

Alle enthousiaste berichten ten spijt wil het met de veiling van fotografie in Nederland nog niet zo vlotten. De groep belangstellenden is klein, zo hebben zowel veilinghuis Glerum als Sotheby's moeten vaststellen. Beide veilinghuizen zijn hier sinds dit voorjaar actief op de in landen als Engeland, Frankrijk en Amerika naar verluidt zo lucratieve fotomarkt. Maar die buitenlandse veilingresultaten blijken allerminst maatgevend.

Op de veiling die Glerum vorige week in Amsterdam organiseerde van Nederlandse fotografie werd slechts een derde verkocht, en dat voor prijzen die gemiddeld de laagste inzet nauwelijks overschreden. Hoewel Sotheby's Amsterdam het gisteravond op zijn tweede fotoveiling van dit jaar beslist beter deed, worden ook daar de wenkbrauwen inmiddels gefronst. Van de 190 door Sotheby's aangeboden foto's bleven bijna 80 onverkocht, en de foto's die wel van de hand gingen deden dat zelden voor spectaculaire prijzen. De totale veilingopbrengst exclusief toeslagen bedroeg met ruim 265.000 gulden beduidend minder dan de laagste raming vooraf. Barbara Jonckheer, organisator van de veiling, gaf direct na afloop dan ook toe `enigszins teleurgesteld' te zijn.

Het meest opmerkelijke resultaat werd behaald door een strandportret van een naakte peuter, gemaakt door Rineke Dijkstra. Haar foto, nog geen 20 bij 30 centimeter groot en door menig aanwezige fotograaf omschreven als weinig meer dan een matige proefdruk, verwisselde van eigenaar voor 15.000 gulden, 3000 gulden hoger dan de hoogste inzet.

Ondanks een aanbod dat kwalitatief beter was dan dit voorjaar, bleef geanimeerd bieden uit bij ontstentenis van een brede groep belangstellenden. Ronduit slecht verging het de hedendaagse fotografie waarvan slechts een fractie werd verkocht, al is dit nauwelijks verwonderlijk. Dergelijk courant werk is voor minder risico even goed bij een galerie of bij de kunstenaar zelf te betrekken.

Zoals op de voorgaande veilingen werd ook nu het meest geboden op algemeen bekende documentaire foto's, met name uit de jaren '50 en '60. De foto die Ad Windig in de hongerwinter maakte van voeten rond een lege potkachel bracht 3000 gulden op, Dolf Krugers beroemde beeld uit 1959 van een stakende arbeider in de Borinage 1200 gulden, Met 3200 gulden bracht een door Cas Oorthuys in 1956 in West Irian gefotografeerde lachende man ruimschoots het dubbele op van de verwachte prijs. Ook de foto's van Eva Besnyö deden het goed.

De buitenlandse belangstelling voor de Nederlandse veilingen is nog steeds minimaal al weten de verzamelaars telefonisch de krenten wel uit de pap te vissen. Zowel een groepje van zes foto's van Robert Capa (waaronder zijn fameuze foto van de vallende soldaat in de Spaanse burgeroorlog) als een in 1931 door Piet Zwart gemaakte foto van een detail van een telefoonkabelmachine en een havenfoto uit 1926 van de Duitse Germaine Krull werden op deze wijze verkocht.

    • Eddie Marsman