Euthanasie 2

In het `Profiel' over euthanasie in NRC Handelsblad van 23 november, staat in het artikel over `tegenstanders' een belangrijke zin: ,,Het lijkt wel alsof de anti-euthanasielobby nauwelijks nog tijd heeft voor de basale vraag of het in sommige gevallen niet gewoon humaan is om iemand uit zijn lijden te verlossen.''

De tegenstanders moeten beseffen dat als euthanasie wettelijk mogelijk is, dit niet betekent dat zij te zijner tijd verplicht zijn door euthanasie hun leven te beëindigen. In een democratie mogen zij anderen (ook al zou dit een minderheid zijn), die een lijdensweg willen voorkomen, niet verbieden euthanasie toe te passen.

De mogelijkheid tot euthanasie (evenals de mogelijkheid tot echtscheiding) behoort eigenlijk tot de `rechten van de mens', of zou daartoe moeten behoren.

In hetzelfde artikel zegt P. Hildering van het Nederlandse Artsenverbond: ,,Het hele fundament van vertrouwen in de arts valt weg als de dokter ook degene is die het laatste spuitje geeft.'' Dit is aantoonbaar onjuist. Mijn ongeneeslijk zieke vrouw bijvoorbeeld heeft haar arts herhaaldelijk gevraagd of hij haar – indien het zover zou zijn – het laatste spuitje zou willen geven. Zijn bevestigende antwoorden gaven haar juist wel vertrouwen.

    • Drs. S.P. van der Zee