Europees maritiem agentschap

Olietankers mogen bij zwaar weer niet meer uitvaren. Om scheepsrampen te voorkomen moet er ook een Europees agentschap komen voor de veiligheid op zee. Dit staat in een nieuw pakket voorstellen over maritieme veiligheid dat de Europese Commissie gisteren heeft goedgekeurd.

De maatregelen, die dit weekeinde in Nice met de Europese regeringsleiders worden besproken, zijn een antwoord op de scheepsrampen die zich het afgelopen jaar in Europese wateren hebben voorgedaan. Vorig jaar december werd de Franse kust overspoeld met zware olie toen de tanker Erika verging. In september kwamen 79 passagiers om toen een Griekse veerboot op een rots liep. In oktober verloor de Ievoli Sun, alweer voor de Franse kust, bij noodweer giftige lading. Loyola de Palacio, Eurocommissaris voor transport, zei dat de voorstellen van de Commissie ,,de Europese veiligheid op zee voortaan helpen waarborgen''. Vooral Frankrijk had sterk op Europese veiligheidsregels aangedrongen. Nederland wilde liever wachten tot er op breder, internationaal niveau afspraken worden gemaakt. Eerder dit jaar kwam de Commissie met voorstellen voor dubbelwandige tankers en nieuwe inspectieregels voor schepen.

Het agentschap voor maritieme veiligheid, dat vijftig man personeel moet krijgen, wordt verantwoordelijk voor alle scheepsinspecties die in de lidstaten van de EU worden gedaan. Die inspecties moeten uitmaken of een schip wel of niet aan Europese veiligheidsregels voldoet. Als er rampen gebeuren, moet het agentschap ook het onderzoek coördineren. Ook wil Brussel een compensatiefonds oprichten voor schade door olielekken op zee. De Internationale Maritieme Organisatie heeft zo'n fonds, maar dat gaat niet verder dan 400 miljoen gulden.

De Commissie wil een extra vergoeding tot 2 miljard gulden mogelijk maken. Het geld moet komen van olie-importeurs. Ten slotte stelt de Commissie voor om schepen, net als vliegtuigen, met een zwarte doos uit te rusten. Bij een ongeluk is de toedracht dan gemakkelijker te achterhalen ook als het schip in kwestie geen Europese haven heeft aangedaan.