Eis: minderheden in dienst nemen

Vijf grote minderhedenorganisaties willen naar de rechter stappen om af te dwingen dat bedrijven meer allochtonen in dienst nemen. Volgens de organisaties leven veel bedrijven de zogeheten Wet SAMEN niet na, die verplicht dat bedrijven rapporteren over het aantal minderheden dat zij in dienst hebben en dat zij zich inspannen om dit aantal te vergroten. Het instituut Forum en inspraakorganen van Surinamers, Turken, Marokkanen en Caraïbische Nederlanders constateren dat veertig procent van de bedrijven de wet niet naleven.