Cohen favoriet voor Amsterdam

Staatssecretaris Cohen (Justitie) is de belangrijkste kandidaat voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Hij heeft de unanieme steun gekregen van de vertrouwenscommissie uit de Amsterdamse gemeenteraad. Dit bevestigen bronnen in Den Haag.

Een kabinetsbesluit over de benoeming van Cohen wordt volgende week vrijdag verwacht. De benoeming kan dan nog voor de jaarwisseling door de koningin worden bekrachtigd. De huidige burgemeester van Amsterdam, Schelto Patijn, vertrekt per 1 januari volgend jaar.

De Amsterdamse vertrouwenscommissie heeft de PvdA'er Job Cohen (53) gekozen uit zes kandidaten die zijn geselecteerd door de Noord-Hollandse commissaris van de koningin Van Kemenade. Het betrof vijf PvdA'ers en een CDA'er. Eén van de kandidaten is vrouw.

Fractieleiders, Tweede-Kamerleden en raadsleden in Den Haag en Amsterdam willen nog niet reageren op de mogelijke benoeming van Cohen. Premier Kok wilde vanmorgen, in de marge van de Europese top in het Franse Nice, slechts kwijt dat de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Amsterdam pas volgende week vrijdag in het kabinet aan de orde komt.

Volgens ingewijden zal de kandidatuur van Cohen morgen door minister De Vries (Binnenlandse Zaken) bij de ministerraad worden aangemeld, waarna een week later het besluit moet vallen.

VVD-leider Dijkstal heeft zich drie weken geleden op een partijbijeenkomst uitgesproken tegen het vertrek van Cohen als staatssecretaris. Dijkstal vindt dat Cohen in Den Haag moet blijven om zich in te zetten voor de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet. De VVD meent dat de toestroom van asielzoekers naar Nederland nog onvoldoende is teruggebracht. ,,Cohen moet gewoon zijn werk in Den Haag eerst afmaken'', stelde fractievoorzitter Dijkstal.

De Amsterdamse vertrouwenscommissie die zich voor Cohen heeft uitgesproken, bestaat uit de fractievoorzitters van de PvdA, de VVD, het CDA en Mokum Mobiel. De raadsfractie van D66 en een aantal raadsleden van GroenLinks hebben zich tevergeefs ingespannen om een referendum over kandidaat-burgemeesters te organiseren. Ook PvdA-wethouder Van der Aa was voorstander van een referendum, maar uiteindelijk heeft hij tegen dit voorstel gestemd omwille van de `fractiediscipline'.

Het vertrek van Cohen uit Den Haag doet de kans toenemen dat PvdA-fractieleider Melkert, mogelijk in de loop van volgend jaar, het leiderschap van de PvdA zou kunnen overnemen van premier Kok. Cohen werd kansrijk geacht voor het PvdA-leiderschap.

Mr. M.J. Cohen (Haarlem, 1947) studeerde rechten in Leiden. Hij was hoogleraar in Maastricht, waar hij ook twee termijnen heeft gediend als rector magnificus. In 1993-1994 was hij staatssecretaris van Onderwijs onder het derde kabinet-Lubbers. Als staatssecretaris van Justitie heeft Cohen, behalve een nieuwe Vreemdelingenwet, ook een wettelijke regeling van het homohuwelijk op zijn naam gesteld. Als mogelijk opvolger van Cohen op Justitie worden in Den Haag de namen genoemd voor de Kamerleden Kalsbeek en Van Oven, beiden PvdA'er.

Leden van de vertrouwenscommissie en de raad in Amsterdam tonen zich verontwaardigd dat de kandidatuur van Cohen is `uitgelekt' in Den Haag. Volgens D66-fractieleider Hemmes toont dit ,,het failliet'' aan van de huidige benoemingsprocedue. De Amsterdamse fractieleiders stellen dat zij de vertrouwelijkheid van de procudure strikt hebben nageleefd.