Christelijke waarschuwing tegen Potter

De populaire boeken over tovenaarsleerling Harry Potter leiden kinderen binnen in een wereld waarin satanisme hoogtij viert. Zelfs voor volwassenen is het moeilijk om na het lezen van de boeken van J.K. Rowling geestelijk gezond te blijven. Die waarschuwing laat de behoudende stichting Bijbel & Onderwijs in een brochure horen.

Zaterdag begint de verkoop van De Vuurbeker, de Nederlandse vertaling van het vierde deel in de Harry Potterreeks. Bijbel & Onderwijs heeft haar folder Herrie om Harry naar honderden christelijke scholen en boekhandels gezonden. ,,De misleiding van Harry Potter is niet zozeer dat er met bovennatuurlijke machten wordt gespeeld, maar veeleer dat wordt ontkend dat zulke machten realiteiten zijn die een kwade invloed uitoefenen'', luidt de conclusie.

De Harry Potter-boeken ,,romantiseren allerlei zaken die in de wereld van het satanisme een gruwelijke werkelijkheid zijn''. Kinderen gaan daardoor denken in termen van het occulte en zullen daar alleen vanaf te brengen zijn als ze al een ,,krachtig bijbels denken'' hebben ontwikkeld.

Als ,,culturele poortwachters'' hebben ouders de verantwoordelijkheid om hun kinderen op afstand te houden van de wereld van Harry Potter, vindt de stichting.

Bijbel & Onderwijs bracht eerder een folder uit waarin ze het ,,antichristelijk wereldbeeld'' in het populaire spel Pokémon hekelde.