Charges bij begin Eurotop in Nice

Actievoerders tegen globalisering hebben vanmorgen het begin van de Europese top in Nice verstoord. De Franse oproerpolitie voerde enkele charges uit en zette traangas in, dat ook arriverende regeringsleiders hinderde.

De top staat in het teken van hervorming van de Europese Unie. De regeringsleiders moeten het eens worden over een nieuwe verdeling van de macht en over aanpassing van het EU-bestuur aan de komende uitbreiding met landen in Midden- en Oost-Europa.

In de loop van de ochtend verzamelden zich ongeveer duizend demonstranten bij het congrescentrum Acropolis waar de top plaatsheeft. Onder hen waren radicale vakbondsleden, Baskische separatisten en antiglobaliseringsactivisten. Zij vinden dat de EU meer aandacht moet schenken aan armoede en sociale uitsluiting. Ze scandeerden leuzen als: `Nee, nee, nee tegen een federaal Europa' en `Ja, ja, ja voor een sociaal Europa'.

Kort voor het begin van de bijeenkomst tussen de EU-regeringsleiders en de regeringsleiders van de kandidaat-lidstaten braken enkele tientallen actievoerders door het kordon dat de politie rondom het congrescentrum had gelegd. De oproerpolitie dreef hen terug met inzet van waterkanonnen en traangas. Bij een nabijgelegen bank stichtten de actievoerders brand. Ook gingen ruiten van winkels aan diggelen. Zestien agenten raakten gewond.

Tot teleurstelling van de kandidaat-lidstaten heeft de EU vanmorgen opnieuw geen datum genoemd waarop zij tot de EU kunnen toetreden. De Unie wil vanaf 2003 de onderhandelingen afsluiten met de kandidaat-lidstaten die zich voldoende aan de EU hebben aangepast. Dat zou er in de praktijk op neerkomen dat de uitbreiding in 2004 kan beginnen.

Aansluitend op het overleg met de kandidaat-lidstaten, begonnen de Europese regeringsleiders vanmiddag aan de onderhandelingen over de hervorming van de Europese Unie, zonder zelfs maar over de contouren van een overeenkomst te beschikken. Hun standpunten lopen zó uiteen, dat het Franse voorzitterschap geen compromisvoorstellen op tafel heeft gelegd.

Volgens de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker is het goed mogelijk dat de discussie over de toekomstige omvang en samenstelling van de Europese Commissie, een van de hete hangijzers, naar 2010 wordt doorgeschoven. Er wordt rekening mee gehouden dat de top tot zondag voortduurt.

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder zei gisteren tijdens een bezoek aan Polen, dat de Europese regeringsleiders in Nice de moed moeten tonen voor de historische opgave om ,,het ene Europa'' te maken. Hij zei de Poolse wens te steunen voor een zo spoedig mogelijke toetreding tot de EU. De EU heeft toegezegd uiterlijk in 2003 gereed te zijn voor uitbreiding.

Grootste struikelblok in Nice is dat de machtspositie van de lidstaten in het geding is. Dat speelt bij alle belangrijke punten op de agenda: de toekomstige samenstelling van de Europese Commissie, de herverdeling van het stemgewicht over de lidstaten, en afschaffing van het vetorecht bij besluitvorming op gebieden die veel landen als bij uitstek tot het nationale domein rekenen, zoals sommige belasting- en sociale zaken.

TOP IN NICE: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 9