Afvalverwerkers staken strijd

De afvalverwerkingsbedrijven Afvalzorg uit Haarlem en Proav uit Dordrecht staken de strijd. Sinds het mislukken van een fusie ruzieden de twee kemphanen over de schuldvraag en de financiële gevolgen van de breuk. In 1999 legde het Provinciaal Afvalverwerkingsbedrijf (Proav) beslag op de eigendommen van Afvalzorg en eiste 70 miljoen gulden schadevergoeding. Afvalzorg zag in 1997 op het laatste moment van een fusie af, waardoor Proav meende schade te hebben geleden. Afvalzorg heeft altijd gezegd dat er niets te claimen viel.