Zalm houdt vast aan lagere lasten

Minister Zalm (Financiën) houdt vast aan verdergaande belastingverlaging in 2002. Meevallende inkomsten uit belastingen en premies mogen niet worden omgezet in nieuwe uitgaven.

Zalm heeft dit gistermiddag in de Tweede Kamer geantwoord op vragen van SP-leider Marijnissen. De minister was naar de Kamer geroepen na uitspraken van PvdA-fractieleider Melkert, die de afgelopen dagen zijn opvattingen heeft herhaald over extra investeringen in met name het onderwijs en de gezondheidszorg.

Melkert wil in de coalitie een nieuwe afspraak maken over de verdeling van inkomstenmeevallers in 2002, waarbij extra lastenverlichting wordt ingeruild voor extra uitgaven. Dit laatste is strijdig met de `Zalmnorm' die een strikte scheiding van inkomsten en uitgaven voorschrijft.

Minister Zalm wees er gisteren in de Kamer op dat er in de coalitie nog een hele reeks wensen voor lastenverlichting leeft. Hij noemde verlaging van de motorrijtuigenbelasting, bestrijding van de `armoedeval', fiscale maatregelen om scholing van werknemers te stimuleren en verlaging van de vennootschapsbelasting. Zalm gaf aan er ,,geen enkele behoefte'' aan te hebben af te wijken van de regel dat inkomstenmeevallers alleen worden besteed aan aflossing van de staatsschuld en belastingverlaging.

PvdA'er Melkert wees er gisteren op dat de bestaande afspraak over de verdeling van inkomstenmeevallers niet meer geldt, omdat deze uitgaat van rijksbegrotingen met een tekort. Dit financieringstekort is vorig jaar omgeslagen in een overschot. Ook voor dit jaar en de komende jaren wordt een overschot verwacht. Melkert noemde het daarom ,,bespreekbaar en wenselijk'' dat inkomstenmeevallers in 2002 wél worden gebruikt voor nieuwe investeringen.

Melkert wilde gisteren niet nader aangeven welke nieuwe financiële afspraken hij wil maken.

De CDA-fractie heeft eerder gepleit voor een nieuwe verdeling van inkomstenmeevallers, waarbij driekwart naar schuldreductie zou moeten gaan en één kwart naar nieuwe uitgaven. Melkert wilde hieraan in de Kamer nog geen steun geven, maar buiten de Kamer heeft hij wel al aangegeven dat hij eventueel met het CDA een meerderheid tot stand zou willen brengen om in 2002 geld vrij te maken voor nieuwe investeringen.