Wereldbank kritiseert Tsjaad

De Wereldbank heeft scherp geprotesteerd bij de regering van Tsjaad tegen de besteding van opbrengsten uit de oliewinning in dat land voor defensie-uitgaven. Dat heeft woordvoerder Richard Uku gisteren meegedeeld. In juni hadden de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds besloten mee te werken aan de financiering van een omstreden olieproject en een pijpleiding door Tsjaad en Kameroen. Daarbij gold als voorwaarde dat de opbrengst besteed zou worden aan armoedebestrijding door versterking van de sociale en economische infrastructuur. Eind vorige maand is gebleken dat de eerste inkomsten uit het olieproject voor het grootste deel worden besteed aan defensie. Dit kan een vertraging betekenen van het programma voor vermindering van Tsjaads buitenlandse schulden.