Sociaal akkoord in België

Werkgevers en werknemers in België hebben gisteren een sociaal akkoord gesloten. Kern daarvan is een loonstijging van maximaal 6,4 procent in twee jaar. Daarbij zijn loonschaalverhogingen en prijscompensatie inbegrepen. Het akkoord geldt voor twee miljoen werknemers.