Seminole county kan Gore winnaar maken

Advocaten van de Republikeinen hebben de zaak steeds getracht belachelijk te maken. Het is ook een `zij-zaak' in Florida, in de schaduw van de grote rechtszaken die bepalen wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Maar Seminole county kan Al Gore op het nippertje winnaar maken.

De zaak speelde gisteren en vandaag voor de alleen-zittende rechter Nikki Ann Clark. Zij hoorde de klacht van Harry Jacobs, een burger en Democraat, die verontwaardigd is dat Republikeinse partijwerkers van de kiescommissie in Seminole toestemming hebben gekregen om ontbrekende gegevens aan te vullen op al ingestuurde aanvraagformulieren voor het stemmen per post. Dat reparatiewerk werd op het kantoor van de kiescommissie verricht. De partijgenoten mochten een deel van de stapel zelfs mee naar huis nemen. Democraten kregen deze kans niet.

De Republikeinen doen schamper over de zaak, maar zij hebben hun beste advocaat, Barry Richard, met spoed naar deze kleine rechtszaal gestuurd.

Hun angst voor de zaak blijkt ook uit hun pogingen de rechter te ontregelen. Eerst vroegen zij haar zich uit de zaak terug te trekken om persoonlijke redenen: zij heeft voor de laatste Democratische gouverneur van Florida gewerkt en zou door de huidige gouverneur, Jeb Bush, net zijn gepasseerd voor een promotie. Dat zou haar partijdig maken.

Rechter Clark bleef onverstoorbaar zitten. Daarop probeerden de Bush-advocaten de hele zaak voortijdig gesloten te krijgen omdat er van fraude geen sprake is. Ook dat verzoek werd verworpen. Vandaag zou worden beslist over een verzoek van het Bush-kamp om de zaak bij uitzondering door een jury te laten beslissen, en niet door één rechter. In alle gevallen staat hoger beroep open op het Supreme Court van Florida.

Gisteren bleek dat partijen geen verschil van mening hebben over wat er is gebeurd.

Sinds grootschalige fraude met poststemmen bij de burgemeestersverkiezingen van Miami in 1997 eist de wet in Florida negen vormen van persoonlijke informatie op de formulieren waarmee poststemmen worden aangevraagd. De gekozen voorzitster van de kiescommissie, de Republikeinse Sandy Goard, heeft Republikeinse partijwerkers gelegenheid gegeven 2.130 formulieren aan te vullen.

De aanvragen van Democratische kiezers, die één of meer van deze gegevens misten, zijn als ongeldig terzijde gelegd. Om hoeveel aanvragen het gaat, is onbekend. De plaatselijke Democratische partij werd niet gewaarschuwd.

De eiser vraagt ongeldig verklaring van alle 15.215 overzeese stemmen in Seminole, even ten noorden van Orlando. Het is achteraf namelijk onmogelijk te zien welke formulieren `gerepareerd' zijn, en welke niet. (Een vergelijkbare zaak speelt in Martin county, Florida. Daar gaat het om 10.000 poststemmen.)

De vraag voor rechter Clark is: was de eenzijdige hulp van de voorzitster van de kiescommissie illegaal, en zo ja, wat is een rechtvaardige oplossing? Als de eis wordt toegewezen verliest Bush in Florida 4.797 stemmen. En daarmee het Witte Huis.

    • Marc Chavannes