`Rol arts te groot bij klachten werknemers'

De arbodiensten willen dat er minder medisch naar klachten van werknemers wordt gekeken. Te vaak worden werknemers door een arts behandeld terwijl de klachten van andere aard zijn. Dit gaat ten koste van de reïntegratie op de werkplek. Dit zegt de Brancheorganisatie Arbodiensten (BOA) in haar actieplan dat gisteren is verschenen, een dag voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken in de Tweede Kamer vandaag. BOA wil dat bedrijfsartsen beter kijken naar de aard van de klachten en, indien nodig, werknemers doorverwijzen naar bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen of psychologen. ,,Nu gebeurt het vaak dat een arts tegen een patiënt zegt: `ga maar een tijdje thuiszitten'.''