Riagg behandelde verdachte moord

De 27-jarige Abid A., die bekend heeft Wilma Ruesink (19) in Hengelo (Gelderland) te hebben vermoord, stond onder behandeling bij de Riagg wegens een psychiatrische stoornis.

A. woont een kleine twee jaar in Hengelo. Volgens buurtbewoners had hij last van woede-aanvallen die zich binnenshuis afspeelden. Zijn buurman G. Huetink beschrijft hem als een ,,aardige jongen die last had van psychoses''. Tijdens deze aanvallen bedreigde hij zijn moeder en richtte hij vernielingen aan in het huis, aldus Huetink. ,,Zijn moeder kwam dan doodsbenauwd naar ons. Maar na zo'n aanval was hij weer normaal.''

Huetink alarmeerde naar eigen zeggen een klein jaar geleden burgemeester A. van Beeck Calkoen. De burgemeester bevestigt dat de situatie ,,ernstig genoeg'' was om de Riagg, de huisarts en VluchtelingenWerk Nederland in te schakelen. ,,De man heeft toen medicijnen gekregen, waarna de situatie genormaliseerd leek. Ik heb er in elk geval nooit meer meldingen over gekregen.''

A. heeft bekend dat hij zondagavond Wilma Ruesink na een korte worsteling heeft doodgestoken. Op aanwijzingen van A. is het mes gevonden in een sloot op honderd meter van de plaats van het misdrijf, vlakbij het ouderlijk huis van Wilma. De politie heeft nog geen duidelijkheid over het motief of de aanleiding voor de moord, aldus woordvoerder A. Spijksta. De twee kenden elkaar niet. Wilma Ruesink studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en woonde in Zwolle. Ze verbleef elk weekeinde bij haar ouders.

`In strafrechtelijke zin' is A. niet eerder in aanraking gekomen met de politie, aldus de woordvoerder. Er zijn wel verschillende meldingen uit de buurt geweest, waarna de politie poolshoogte is gaan nemen. ,,Een keer was de situatie zodanig dat wij hebben doorverwezen naar het medisch circuit'', aldus Spijksta. Manager P. Meeks van de Riagg Oost-Gelderland wil ,,uit privacy-overwegingen'' niet op de behandeling van A. ingaan. ,,In algemene zin kan ik wel zeggen dat wij reageren op signalen uit de buurt.''

A. is nooit opgenomen in verband met zijn psychiatrische stoornis. Volgens buurman Huetink en andere buurtbewoners had dit wel moeten gebeuren. Voor een gedwongen opname moet, in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), sprake zijn van een acute situatie waarbij de patiënt een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt. ,,Als iemand niet is opgenomen, kan je dus concluderen dat aan deze criteria niet is voldaan'', aldus Meeks van de Riagg. Burgemeester Van Beeck Calkoen, die een verzoek voor een dergelijke opname zou moeten ondertekenen, zegt hierom niet verzocht te zijn.

Volgens P. Vegter van de plaatselijke afdeling van VluchtelingenWerk moet er ,,sprake zijn geweest van kortsluiting''. VluchtelingenWerk had regelmatig contact met A., die van Afghaanse afkomst is en een verblijfsstatus als vluchteling heeft. ,,We wisten wel dat hij onder behandeling van de Riagg is, maar niemand had dit kunnen inschatten'', aldus Vegter.

De 27-jarige A. vroeg ruim vier jaar geleden samen met zijn moeder politiek asiel aan in Nederland, nadat zij uit Afghanistan waren gevlucht voor het Talibaan-bewind.

,,Uit veiligheidsoverwegingen'' heeft de politie direct na de bekentenis van A. besloten zijn moeder naar een geheime plaats over te brengen, bevestigt burgemeester Van Beeck Calkoen. Volgens de burgemeester is de moord ,,een zware emotionele schok voor een hechte gemeenschap als Hengelo''. Morgenavond om 19.00 uur is er een herdenkingsoptocht. ,,Op verzoek van de ouders zal het nadrukkelijk geen protestmars worden'', aldus de burgemeester.