OESO voorziet einde groei staalmarkt EU

De mondiale vraag naar staal bereikt dit jaar een record. Ook in de Europese Unie is in 2000 sprake van een hoger gebruik dan vorig jaar. De consumptiegroei komt naar verwachting uit op 4 procent, maar daar komt volgend jaar een einde aan. Dat voorziet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In het gisteren gepubliceerde overzicht van de staalmarkt constateert de OESO dat de meeste bedrijfstakken die staal gebruiken, nu profiteren van de opleving van de economie in de EU. Volgend jaar neemt de groei in sommige sectoren echter af of gaat zelfs achteruit. De OESO denkt daarbij onder meer aan de autoindustrie en de bouw. Over heel 2000 klimt de wereldwijde ruw-staalproductie naar 846 miljoen ton. In de EU neemt de ruw-staalproductie met 4 procent toe tot 162 miljoen ton. Dat is een record. In 2001 wijkt de productie daarvan nauwelijks af, geeft de OESO aan.