Mr. Moszkowicz

Onlangs liep ik een niet onbekende herenmodezaak in Amsterdam binnen om te kijken of er nog iets van mijn gading was binnengekomen. In de hoek van de winkel ontwaarde ik de gestalte van Bram Moszkowicz jr. die een pak aan het passen was. Gelijk eens Paulus aan de voeten van Gamaliël, zat op z'n hurken een mij goed bekende verkoper, de broekspijpen van de bekende jurist af te spelden.

,,Ah, een bekende'', zei ik. De zaak was verder leeg.

Loom draaide de strafpleiter zich naar mij toe, keek mij met ondoorgrondelijke blik aan en zei met die heldere, iets geaffecteerde stem van hem: ,,Ik ken u niet.''

Ik antwoorde: ,,Mijnheer, ik heb het niet tegen u, maar tegen Raymond'' en wees naar beneden. In de donkere ogen van de heer Moszkowicz smeulde iets en hij zei, onderwijl z'n oorspronkelijke positie traag innemend: ,,Ik mag dat wel.''

    • Bas Romeyn