Fokverbod voor agressieve honden

Na het verbod op pitbulls in 1993, komt minister Brinkhorst (LNV) nu ook met een verbod op het fokken en houden van vier andere agressieve hondenrassen. Als het aan Brinkhorst ligt, moeten de bezitters van een American Staffordshire Terriër, een Fila Brasileiro, een Mastino Napolitano of een Dogo Argentino hun hond onvruchtbaar laten maken en muilkorven. De vier rassen mogen niet meer worden gefokt.

Brinkhorst maakt een uitzondering voor de Rottweiler, die nog `een laatste kans' krijgt. Rottweilers worden niet op agressie gefokt en met een gericht fokbeleid zou de agressiviteit van de dieren nog kunnen worden verminderd. De rasvereniging van Rottweilers heeft daarvoor een plan van aanpak opgesteld.

De Rottweiler is van oorsprong een Duitse slagershond, die werd gebruikt voor de jacht op wilde zwijnen en later ook als veedrijvershond. Het is volgens de rasvereniging voor Rottweilers een betrouwbare waakhond. De Nederlandse Rottweiler Club voegt daaraan toe dat de hond een duidelijke baas nodig heeft.

Vorig jaar nog wilde de voorganger van Brinkhorst, Apotheker, de zogenoemde `agressietest' invoeren voor agressieve hondenrassen. Maar volgens Brinkhorst biedt die maatregel onvoldoende zekerheid dat de honden geen mensen meer zullen bijten. Bovendien zouden honden die als `niet agressief' uit de test komen, kunnen ontsnappen aan het fokverbod. Om dit te voorkomen, pleit Brinkhorst voor strengere maatregelen.

De Dierenbescherming is het niet eens met het verbod dat de minister voorstelt. Een woordvoerder noemt het `volstrekt willekeurig' en wijst erop dat honden niet agressief worden geboren, maar door hun baas agressief worden gemaakt. Het gaat in Nederland naar schatting om zo'n tienduizend dieren. De Dierenbescherming is bang dat de eigenaren daarvan hun rashonden naar het asiel zullen brengen of laten afmaken.