De Grave zoekt plaats voor Apaches

De regering van Djibouti gaat voorlopig niet akkoord met de stationering van Nederlandse Apache-gevechtshelikopters ter beveiliging van Nederlandse VN-troepen in Eritrea en Ethiopië. Djibouti wil niet dat de Nederlanders opereren vanaf een Franse legerbasis.

Op 17 november berichtte minister De Grave (Defensie) nog in een brief aan de Tweede Kamer dat vier Apaches van het type `D', die nu nog in de VS gestationeerd zijn voor trainingsdoeleinden, naar verwachting in december in de regio zouden arriveren. Volgens de minister was Frankrijk bereid de Nederlandse helikoptereenheid ruim 100 man) op een Franse militaire vliegbasis te legeren en om de nodige logistieke en medische ondersteuning te verlenen.

Tijdens een verkenningsmissie onder leiding van de sous-chef operatiën B. Dedden, die afgelopen weekend uit de voormalige Franse kolonie is teruggekeerd, heeft de regering van Djibouti echter duidelijk gemaakt dat haar voorkeur uitgaat naar stationering op het Djiboutaanse gedeelte van het vliegveld en niet op de Franse basis. Het ministerie vermoedt dat dit te maken heeft met de ruime vergoedingen die Djibouti in ruil voor het gebruik van deze faciliteiten zou ontvangen. Nederland wil de Apaches op de Franse basis, omdat er met de Fransen afspraken zijn gemaakt over een mogelijke evacuatie van de Nederlandse troepen in geval van nood. Volgens een woordvoerder gaat Defensie er nog steeds vanuit dat de Apaches in Djibouti kunnen worden gestationeerd. Wel moet er ,,de komende weken nog een aantal punten worden besproken'', aldus de woordvoerder. Defensie heeft er nooit een geheim van gemaakt niet erg enthousiast te zijn over de wens van de Kamer om de zwaar bewapende gevechtshelikopters mee te sturen met de Nederlandse bijdrage aan UNMEE. Volgens chef-defensiestaf Kroon zou er van de Apaches een verkeerd signaal uitgaan. De toestellen worden daarom gestationeerd buiten Eritrea en Ethiopië zelf. Ze zullen alleen worden ingezet bij een zogenoemde `extractie'-operatie van de mariniers, mochten de gevechten weer oplaaien.