Bedrijfsleven praat liever met regio over aanleg wegen

Het bedrijfsleven denkt over de aanleg van wegen sneller zaken te kunnen doen met provinciale bestuurders dan met de landelijke overheid.

Als de landelijke overheid het niet doet, dan maar in de slag met lokale en regionale bestuurders, moet het bedrijfsleven hebben gedacht. Vanmorgen presenteerde de Hollandse werkgeversvereniging (HWV) een studie naar een omlegging van de N201 van Hoofddorp via Aalsmeer en Mijdrecht. Het plan heeft de steun van de provinciale gedeputeerden. Het gaat om een van de drukste provinciale wegen van het land met veel vrachtverkeer voor Schiphol, de talrijke bedrijventerreinen bij de luchthaven en de bloemenveiling van Aalsmeer. Elke dag doen er zich files voor met veel overlast voor de bewoners. De omlegging en de gedeeltelijke verbreding zou zowel de auto's als de mensen meer lucht kunnen geven. ,,Waarom zouden we wachten op de Tweede Kamer, als we ook op deze manier vooruit kunnen'', aldus HWV-directeur B. Mooren.

Overigens moeten de wethouders en de gedeputeerden nog wel een fiat voor de plannen verwerven in de provinciale staten en de betrokken gemeenteraden. De opstellers van het plan zijn hierover echter optimistisch, omdat het landschappelijk gezien volgens hen geen gevoelig gebied betreft.

Het plan met de N201 verleent een nieuwe impuls aan de veel besproken publiek-private samenwerking, waarbij overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan. Het bedrijfsleven verklaart zich daarbij bereid om niet alleen mee te werken aan het project maar ook een financiële bijdrage te leveren.

De samenwerking met lokale en regionale bestuurders loopt zo soepel dat de HWV inmiddels een hele map heeft verzameld van infrastructuur projecten, waarover met de bestuurders min of meer overeenstemming is bereikt. Op die lijst prijken onder andere een verbindingsweg tussen de A4 en de A44 ten noorden van Leiden, een soortgelijke weg tussen de A13 en de A16 bij Rotterdam en een tunnel tussen de A6 en de A9 ten zuidoosten van Amsterdam.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), die als inwoonster van Hoofddorp de problemen op de N201 uit de eerste hand kent, juicht dit soort initiatieven van het bedrijfsleven en de regionale bestuurders van harte toe. Sterker: ze heeft al zo'n 200 miljoen gulden toegezegd om de omlegging van de N201 mogelijk te helpen maken. Het past in haar beleid om het beheer en de investeringen in de infrastructuur te decentraliseren.

De totale kosten van het project langs de N201 zullen minimaal 860 miljoen gulden bedragen. De verschillende overheden zullen waarschijnlijk opdraaien voor het leeuwendeel van de kosten. Het bedrijfsleven is vooralsnog niet bijzonder scheutig, maar is bereid indirect eveneens bij te dragen. Zo is de bedoeling dat er enkele nieuwe bedrijventerreinen komen langs het nieuwe stuk weg. De bedrijven die zich daar willen vestigen zouden kunnen delen in de kosten van de weg. Hetzelfde geldt voor bedrijven op bestaande bedrijventerreinen die door de weg beter ontsloten worden.

Ook denkt het bedrijfsleven door het project efficiënt af te wikkelen de kosten lager te kunnen houden dan bij de meeste andere nieuwe wegen. Vier bouwbedrijven hebben tot dusverre kosteloos meegewerkt aan het plan, zij het in de hoop later te kunnen meebouwen aan de weg. ,,Als alles volgens plan loopt'', aldus Mooren, ,,kan over twee jaar worden begonnen.''

    • Floris van Straaten