Barnier over Nice: beter geen besluit dan slecht besluit

Op de Europese topconferentie komend weekeinde in Nice over hervorming van de Europese Unie kan ,,beter geen besluit dan een slecht besluit'' worden genomen. Dit zegt de Franse Eurocommissaris Michel Barnier (Regionaal Beleid). Eerder liet president Jacques Chirac van Frankrijk, huidig voorzitter van de Europese Unie, zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Barnier zegt vandaag in een vraaggesprek met het Britse dagblad The Financial Times dat het overleg over herverdeling van de macht in de Europese Unie beter enkele weken of maanden kan worden verlengd dan dat er in Nice een slecht akkoord uit wordt geperst. Barnier is nauw betrokken bij deze onderhandelingen.

Enig uitstel hoeft volgens Barnier geen negatieve gevolgen te hebben voor de uitbreiding van de Europese Unie met landen in Midden- en Oost-Europa, die is voorzien vanaf 2004. Juist met het oog op deze uitbreiding wordt hervorming van de EU-besluitvorming nodig geacht. De regeringsleiders willen daarover in Nice een beslissing nemen.

Het gaat daarbij onder andere om verdere beperking van het vetorecht, wijziging van de stemverdeling tussen de lidstaten en beperking van de omvang van de Europese Commissie. Eerder deze week zei voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie teleurgesteld te zijn over het feit dat het afgelopen half jaar nauwelijks voortgang was geboekt in het overleg over deze kwesties.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, is minder somber over de uitkomst van Nice. Hij zegt vandaag in Le Figaro: ,,Alle EU-landen, wij ook, hebben hun legitieme nationale belangen verdedigd gedurende 330 uur onderhandelen. Het moment is gekomen tijdens de top harmonie te vinden, in het algemeen belang van de Unie. Dat is mogelijk.''

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, vertelde gisteren tegen Europarlementariërs van de Groene fractie dat de uitbreding van de Europese Unie in 2006 haar beslag krijgt. Hij voegde daaraan toe dat meer hervormingen noodzakelijk zijn dan in Nice aan de orde komen ,,om de bouw van het Europese huis te voltooien''. Duitsland heeft daarom, met Italië, de andere EU-lidstaten voorgesteld om in 2004 een nieuwe intergouvernementele conferentie te beleggen ,,met het oog op de verdere ontwikkeling van de Europese integratie''. Volgens Eurosceptische Britse Conservatieven doemt achter dit voorstel een ,,Europese superstaat'' op.